Władze Związku

przewodniczący    - Leszek Szczepanowski

z-ca przew.           - Henryk Zientek

sekretarz              - Karol Pluta

skarbnik               - Tadeusz Kulbaka

członkowie           - Jacek Niemczyk
                             - Adam Rosinek
                                                                              - Ryszard Budniok
                                                                             

Komisja Rewizyjna

przewodniczący   - Józef Jakubina

członkowie           - Mariusz Bigda
                             - Zdzisław Świstak

Script logo