Władze Związku

przewodniczący    - Jakub Sieja

z-ca przew.           - Adam Słabosz

sekretarz              - Aleksandra Sobierajska

skarbnik               - Daniel Cichocki

członkowie           - Karol Pluta
                             - Michał Deperas
                                                                               - Paweł Zając
                                                                             

Komisja Rewizyjna

przewodniczący   - Leszek Szczepanowski

członkowie           - Krzysztof Janik
                             - Damian Kruszyna

Script logo