Leszek Miętek po raz 5ty prezydentem ZZM!

Wszystko jest już jasne. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce wybrał władze organizacji na IX kadencję.

Krajowy Zjazd Delegatów odbył się w dniach 9-10 czerwca 2022 r. w Spale . Po raz piąty z rzędu zaufaniem obdarzony został Leszek Miętek, któremu delegaci powierzyli funkcję prezydenta ZZM. Jego zastępcami zostali Krzysztof Ciećka, Sławomir Centkowski.i Tomasz Pietrek.

 

Celami nadrzędnymi działań Związku Zawodowego Maszynistów w nowej, IX kadencji będą ochrona miejsc pracy i godnego wynagrodzenia, szczególnie w kontekście możliwego kryzysu gospodarczego, walka o bezpieczeństwo ruchu kolejowego a także ustawa o czasie pracy maszynistów i niewygaszania emerytur pomostowych.

fot.ZZM

Script logo