Leszek Miętek po raz 4ty prezydentem ZZM!

Wszystko jest już jasne. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce wybrał władze organizacji na VIII kadencję.

Krajowy Zjazd Delegatów odbył się w dniach 5-6 czerwca 2017 r. w Zakopanem. Po raz czwarty z rzędu zaufaniem obdarzony został Leszek Miętek, któremu delegaci powierzyli funkcję prezydenta ZZM. Jego zastępcami zostali Krzysztof Ciećka i Sławomir Centkowski.

 

Celem nadrzędnym działań ZZM w VIII kadencji jest obrona miejsc pracy, poprawa warunków pracy członków ZZM, powstrzymanie wygaszania uprawnień do emerytur pomostowych, a także przywrócenie zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego i odpowiedzialności za wypadki przez wszystkich realizujących system bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach kolejowych.

fot.ZZM

Script logo