Czekamy na uwagi i pomysły!

W zawiązku ze zbliżającą się wkrótce Konferencją Producentów na Rzecz Kolei w której biorę udział w imieniu ZZM bardzo proszę o przesłanie do biura RK ZZM w terminie do 15 marca uwag i sugestii dotyczących produkowanego lub modernizowanego taboru kolejowego.

Bardzo proszę, aby propozycje i uwagi były opisane i jeśli to możliwe z załączonymi zdjęciami. Bardzo proszę o zainteresowanie przygotowaniem naszych uwag, które zostaną zaprezentowane na konferencji w szczególności Kolegów Maszynistów Instruktorów.

Leszek Miętek

(-)

Prezydent ZZM

Script logo